مدیریت زنجیره تامین

در فرآیند تامین بار این شرکت با رایزنی با باربری های مختلف اقدام به بارگیری محموله های بورسی از مبدا پتروشیمی به مقصد انبار واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود با نازلترین کرایه ها نموده است.