فروش محصولات

شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان با حضور سالانه خود در نمایشگاه های ایران پلاست و یزد پلاست و تشکیل غرفه اشتراکی گامی مهم در معرفی و فروش هرچه بیشتر محصولات مشتریان خود داشته است.