شركت تعاوني توليدكنندگان صنايع پلاستيك و ملامين يزد در راستاي تحقق هدفهاي تعاوني و توسعه فرهنگ تعاوني و در جهت ايجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات مورد نياز و راه اندازي چرخهاي توليد و خدمات ، ياري رسان بوده است .

© تمامی حقوق این سایت نزد شرکت تعاونی تولیدکنندگان صنایع پلاستیک یزد محفوظ می باشد.