مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که هدف گذاری و راهبرد ما رشد تولید با استفاده از تمام ظرفیت های موجود است، گفت: اولویت تولید در صنعت پتروشیمی تامین نیازهای صنایع داخلی و بعد صادرات است.

به گزارش نیپنا؛ عباس غلامی امروز یکشنبه (29 بهمن ماه) در نخستین نشست شورای سیاست گذاری رویداد علمی صنعتی (CDIE) با اشاره به اهتمام شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای حمایت و رشد تولید در صنایع پایین دستی، اظهار کرد: تامین مواد اولیه از سوی مجتمع های پتروشیمی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در حال انجام است و امید است که با تلاش همه فعالان به سوی تولید محصولات نهایی و کاهش خام فروشی گام برداریم.
وی با بیان این که هدف گذاری و راهبرد ما رشد تولید با استفاده از تمام ظرفیت های موجود در کشور است، گفت: اولویت تولید در صنعت پتروشیمی تامین نیازهای صنایع داخلی و بعد صادرات است.
غلامی افزود: عرضه اعتباری از سوی مجتمع های پتروشیمی منجر به تحقق دستاوردهای ارزشمندی شده است و شرکت ها به سهولت مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می کنند و می توان گفت محصولات پتروشیمیایی مورد استفاده شرکت های تولیدی فعال در صنایع پایین دستی پتروشیمی در اختیارمتقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات موجود قرار می گیرد.
مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تصریح کرد: عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس به عنوان راهکاری برای حل چالش تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع تکمیلی برای خرید مواد اولیه است که خوشبختانه منجر به تولید پایدارشده است.
وی با اشاره به برگزاری رویداد علمی صنعتی حوزه شوینده ها (CDIE) در اردیبهشت سال 1403، گفت: مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از برگزاری این رویداد مهم حمایت می کند و امید است که برگزاری آن بتواند منجربه تحقق هدف های پیش بینی شده شود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط