قیمتهای بازار جهانی

عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف با قیمت قبلیسایر موارد

تاریخ وساعت آخرین بروز رسانی 26 بهمن ماه 98 ساعت 14:00

عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف با قیمت قبلیسایر موارد
LLD209امیر کبیر1600003300025/98اطلاعات بیشتر
فیلم 0075 بندر امام1500001950014/94اطلاعات بیشتر
فیلم 020 بندر امام1540002150016/23اطلاعات بیشتر
2100 لاله000/00اطلاعات بیشتر
2102لاله1340001950017/03اطلاعات بیشتر
2420H امیرکبیر000/00اطلاعات بیشتر
LF190 آریا ساسول1325001770015/42اطلاعات بیشتر
F7000 مهر1220001470013/70اطلاعات بیشتر
بادی 0035 بندر امام 122000110009/91اطلاعات بیشتر
بادی BL3 جم1250001750016/28اطلاعات بیشتر
بادی BL3 کرمانشاه1210001450013/62اطلاعات بیشتر
EX3 امیرکبیر131000100008/26اطلاعات بیشتر
EX5 مارون1205001320012/30اطلاعات بیشتر
تزریقی5251812900015001/18اطلاعات بیشتر
کریستال 1540تبریز137000105008/30اطلاعات بیشتر
هایم پک 7240تبریز152000120008/57اطلاعات بیشتر
PP Z30S شازند17200090005/52اطلاعات بیشتر
PP C30S مارون 1800003950028/11اطلاعات بیشتر
PP 552R شازند 17000080004/94اطلاعات بیشتر
PP552R جم 000/00اطلاعات بیشتر
PP510L جم000/00اطلاعات بیشتر
PP MR230C000/00اطلاعات بیشتر
PP ZR230C000/00اطلاعات بیشتر
PP 550J000/00اطلاعات بیشتر
PP 1102XK رجال000/00اطلاعات بیشتر
PP 1102XL رجال000/00اطلاعات بیشتر
PP 1101S رجال000/00اطلاعات بیشتر
pet781 تندگویان000/00اطلاعات بیشتر
pvc-6558بندرامام 000/00اطلاعات بیشتر
pet 821 تندگویان000/00اطلاعات بیشتر
H500000/00اطلاعات بیشتر
3840000/00اطلاعات بیشتر
209AA اراک000/00اطلاعات بیشتر

تاریخ وساعت آخرین بروز رسانی 26 بهمن ماه 98 ساعت 14:00

عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف با قیمت قبلیسایر موارد
LLD209امیر کبیر1610003300025/78اطلاعات بیشتر
فیلم 0075 بندر امام1510001950014/83اطلاعات بیشتر
فیلم 020 بندر امام1550002150016/10اطلاعات بیشتر
2100 لاله000/00اطلاعات بیشتر
2102لاله1350001950016/88اطلاعات بیشتر
2420H امیرکبیر000/00اطلاعات بیشتر
LF190 آریا ساسول1335001770015/28اطلاعات بیشتر
F7000 مهر1230001470013/57اطلاعات بیشتر
بادی 0035 بندر امام 123000110009/82اطلاعات بیشتر
بادی BL3 جم1260001750016/13اطلاعات بیشتر
بادی BL3 کرمانشاه1220001450013/49اطلاعات بیشتر
EX3 امیرکبیر132000100008/20اطلاعات بیشتر
EX5 مارون1215001320012/19اطلاعات بیشتر
تزریقی5251813000015001/17اطلاعات بیشتر
کریستال 1540تبریز138000105008/24اطلاعات بیشتر
هایم پک 7240تبریز153000120008/51اطلاعات بیشتر
PP Z30S شازند17300090005/49اطلاعات بیشتر
PP C30S مارون 1810003950027/92اطلاعات بیشتر
PP 552R شازند 17100080004/91اطلاعات بیشتر
PP552R جم 000/00اطلاعات بیشتر
PP510L جم000/00اطلاعات بیشتر
PP MR230C000/00اطلاعات بیشتر
PP ZR230C000/00اطلاعات بیشتر
PP 550J000/00اطلاعات بیشتر
PP 1102XK رجال000/00اطلاعات بیشتر
PP 1102XL رجال000/00اطلاعات بیشتر
PP 1101S رجال000/00اطلاعات بیشتر
pet781 تندگویان000/00اطلاعات بیشتر
pet 821 تندگویان000/00اطلاعات بیشتر
pvc-6558بندرامام 000/00اطلاعات بیشتر
H500000/00اطلاعات بیشتر
3840000/00اطلاعات بیشتر
209AA اراک110/00اطلاعات بیشتر

نرخ ارز

عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف با قیمت قبلیسایر موارد

نرخ ارز مرجع - بانک مرکزی

Error: http://www.cbi.ir/ExRatesRSS.aspx?cid=1
Error: http://www.cbi.ir/ExRatesRSS.aspx?cid=2
Error: http://www.cbi.ir/ExRatesRSS.aspx?cid=8
Error: http://www.cbi.ir/ExRatesRSS.aspx?cid=85

نرخ ارز غير مرجع - بانک مرکزی

Error: http://www.cbi.ir/NonRefExRatesRSS.aspx?cid=1
Error: http://www.cbi.ir/NonRefExRatesRSS.aspx?cid=2
Error: http://www.cbi.ir/NonRefExRatesRSS.aspx?cid=13
Error: http://www.cbi.ir/NonRefExRatesRSS.aspx?cid=85

نرخ فلزات گرانبها

عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف با قیمت قبلیسایر موارد


جدول اطلاعایت خالی است و چیزی برای نمایش وچود ندارد
جدول اطلاعایت خالی است و چیزی برای نمایش وچود ندارد
لینک برنامه مشتریان تعاونی
عناوين آخرين اخبار و اطلاعات صتعت پلاستيك را مي توانيد روي صفحه اصلي ملاحظه كنيد.
( ادامه مطلب )تعداد بازدید : 4774